dofinansowanie

 

DOTACJA CELOWA UDZIELONA PRZEZ:  MINISTERSTWO ZDROWIA Z FUNDUSZU MEDYCZNEGO SUBFUNDUSZU TERAPEUTYCZNO – INNOWACYJNEGO

W RAMACH UMOWY NR FM-STI-01.REHABILITACJA.ROBOTY.W-22776/23/422/22 ZAWARTEJ W DNIU 30.10.2023 R.

NAZWA ZADANIA: WSPARCIE ROZWOJU INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ SŁUŻĄCYCH DO UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ZAKRESIE DOPOSAŻENIA PODMIOTÓW LECZNICZYCH W URZĄDZENIA ROBOTYCZNE DO REHABILITACJI

Nazwa zakupu: „Dostawa robota kończyn dolnych”

Wartość zadania: 995.444,00 zł.

Wysokość dofinansowania: 995.444,00 zł.

Opis zadania: W ramach dofinansowania zakupiono Robot do rehabilitacji kończyn dolnych. Celem zakupu jest podniesienie standardu świadczonych usług, oraz zwiększenie zakresu świadczeń udzielanych z wykorzystaniem robotyki w rehabilitacji neurologicznej i ogólnousprawniającej w naszej placówce. Posiadanie urządzenia tej klasy znacznie przyczyni się do poprawy komfortu i efektywności leczenia naszych pacjentów, pomoże powrócić do sprawności między innymi pacjentom po udarach mózgowych.

dofinansowanie

 

Nazwa zadania: Zakup Rezonansu Magnetycznego dla Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu

Szacunkowa wartość robót: 3.200.000,00 zł

Całkowita wartość: 4.399.099,15 zł

dofinansowanie

 

Nazwa Programu: NARODOWA STRATEGIA ONKOLOGICZNA

Nazwa zadania: „Zakup sprzętu do diagnostyki nowotworów pęcherza moczowego”

Wartość zadania: 400.491,60 zł.

Wysokość dofinansowania: 399.600,00 zł.

Opis zadania: W ramach dofinansowania zakupiono Cystoskopy Pentax FCY15-RBS w ilości 10 sztuk, przeznaczone do wykonywania badań urologicznych (Cystoskopii). Badanie pozwala ocenić stan cewki moczowej i pęcherza moczowego, a także umożliwić unaocznienie zmian zachodzących w pęcherzu moczowym i ujściach moczowodów. Stanowi niezwykle istotny element w rozpoznawaniu i różnicowaniu stanów zapalnych oraz guzów pęcherza moczowego.

 

dofinansowanie

 

Nazwa zadania: „Przebudowa modernizacja dwóch dźwigów szpitalnych zamontowanych w Pawilonie Specjalistycznym Szpitala w Sandomierzu”

Szacunkowa wartość robót: 791.426,98 zł.

Dofinansowanie ze środków PFRON: 380.000,00 zł.