Instrukcja korzystania ze stron BIP
Podstawa prawna BIP, zakres publikowanych informacji

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej.Nawigację po stronach BIP umożliwia menu umieszczone w lewej części strony. Dostęp do wszystkich informacji, które zgodnie z ustawą o dostępie do informacji Szpitala powinno umieścić na stronach BIP jest zapewniony poprzez menu. W oparciu o zapisy ustawy w menu przedmiotowym informacje zostały podzielone na grupy tematyczne.
Powrót do strony głównej BIP Szpitala jest możliwy poprzez wybranie na pasku pod nagłówkiem odnośnika "Dane".
Na stronach w górnym środkowym rogu znajduje się również przycisk ekranowy umożliwiający połączenie się ze stroną główną BIP (www.bip.gov.pl).

Aby odszukać na stronach BIP żądaną informację należy skorzystać z wyszukiwarki umiejscowionej w pasku pod nagłówkiem po lewej stronie bądz z wyszukiwarki umiejscowionej w prawym górnym rogu strony.
Słownik skrótów stosowanych w BIP

BIP - Biuletyn Informacji Publicznej


DOC - pliki w tym formacie udostępnione są w serwisie "do ściągnięcia". Oznacza to, że aby odczytać dany plik należy przegrać go na własny komputer, a następnie odczytać go za pomocą programu Word. (Obecnie większość przeglądarek internetowych automatycznie otwiera plik w formacie doc).
PDF - Portable Document Format, format pliku możliwego do odczytania za pomocą bezpłatnego programu Acrobat Reader.
- Portable Document Format, format pliku możliwego do odczytania za pomocą bezpłatnego programu Acrobat Reader.
XLS - format odczytywany za pomocą programu Excel (analogicznie jak format DOC).
- format odczytywany za pomocą programu Excel (analogicznie jak format DOC).

HTML -
1) HyperText Markup Language, specjalny język służący do opisu strony oraz odniesień z poszczególnych jej elementów do innych dokumentów. Język ten powstał na potrzeby internetowej usługi WWW.
2) format pliku, do odczytu którego wystarczy przeglądarka internetowa.


KB - kilobajt

MB - megabajt


Ustawa - ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 01.112.1198)

ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 01.112.1198)

Dostęp do informacji nieudostępnionych w BIP

Informacja publiczna, która nie została udostępniona na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej Polskiego Komitetu Normalizacyjnego może być udostępniona:
na wniosek,
w formie ustnej lub pisemnej (bez pisemnego wniosku), w przypadku informacji, które mogą być udostępnione niezwłocznie,
- zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. nr 112, poz. 1198).