informacjaDofinansowanie projektu ze środków PFRON w ramach programu "Dostępna Przestrzeń Publiczna”

 

Oddział Ginekologii i Położnictwa w SSDŚ w Sandomierzu realizuje w terminie od 24.11.2023 do 31.03.2024 program likwidacja barier technicznych, informacyjno-komunikacyjnych oraz wyposażenie w technologie wspomagające i urządzenia  umożliwiające skorzystanie przez osoby z niepełnosprawnością z usług świadczonych przez podmioty lecznicze posiadające umowy z NFZ. Celem projektu jest poprawa warunków pobytu i leczenia pacjentek w oddziale ginekologii i położnictwa Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu z różnymi niepełnosprawnościami ruchowymi, poprzez zakup sprzętu medycznego.

 

UMOWA NR: PPD/000002/13/D z dnia 24.11.2023r., zawarta z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

TYTUŁ PROJEKTU:

„POPRAWA WARUNKÓW POBYTU I LECZENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ODDZIALE GINEKOLOGII  I POŁOŻNICTWA SSDŚ W SANDOMIERZU”

MODUŁ PROGRAMU: D: likwidacja barier technicznych, informacyjno-komunikacyjnych oraz wyposażenie w technologie wspomagające i urządzenia  umożliwiające skorzystanie przez osoby z niepełnosprawnością z usług świadczonych przez podmioty lecznicze posiadające umowy z NFZ.

CAŁKOWITY KOSZT REALIZACJI PROJEKTU: 124.954,66 zł

KWOTA DOFINANSOWANIA: 95.688,69 zł

TERMIN REALIZACJI PROJEKTU:  24.11.2023 r. – 31.03.2024r.                                                                                                                                                         

CEL PROJEKTU: Celem projektu jest poprawa warunków pobytu i leczenia pacjentek w oddziale ginekologii i położnictwa Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu z różnymi niepełnosprawnościami ruchowymi, poprzez zakup sprzętu medycznego

 

ZAKRES RZECZOWY PROJEKTU OBEJMUJE ZAKUP:

·         Łóżka elektryczne szpitalne  – 8 szt.

·         Fotel ginekologiczny – 2 szt.

·         Balkonik chodzik rehabilitacyjny – 2 szt.

·         Stopień rehabilitacyjny metalowy jednostopniowy – 11 szt.

·         Wózek sanitarno - prysznicowy – 1 szt.

·         Wózek do transportu pacjentów – 1 szt.

·         Materac trzyczęściowy – 5 szt.

ZAKRES DOSTOSOWAŃ ORAZ DOSTĘPNOŚCI USŁUG URUCHOMIONYCH NA SKUTEK OTRZYMANIA DOFINANSOWANIA:

Pacjentki poruszające się na wózkach inwalidzkich, o kulach i inne mające trudności w poruszaniu się, a także pacjentki będące w powikłanej ciąży będą miały możliwość łatwego korzystania z badań wykonywanych w oddziale, łózko czy fotel ginekologiczny będą mogły być ustawione w pozycji najbardziej dogodnej dla pacjentki, znacznie też poprawi się komfort pobytu pacjentek w szpitalu, będą mogły bardziej samodzielnie zadbać o swoje potrzeby, co jest ważne dla psychiki każdej pacjentki.